Hoppa till sidans innehåll

Idrotten i Vallentuna: Vad tycker de politiska partierna?De nio föreningarna på IP: Vallentuna Hockey, Vallentuna Konståkningklubb, Korpen, Ormsta Hockey, Vallentuna Friidrott (IFK), VBK Fotboll, Vallentuna Damfotboll, Scouterna och Vallentuna Tennisklubb

Under en period av tre veckor har Lars Barkström (Vallentuna Hockey) och Ed Fontes (Vallentuna Konståkning), på uppdrag av nio föreningar på Vallentuna IP, genomfört intervjuer med de lokala politikerna om idrottens betydelse för Vallentuna. Längre ned på sidan redovisas frågorna och svaren. Alla kommunens partier förutom Kristdemokraterna deltog i intervjuerna.

Stor enighet

Den viktigaste slutsatsen av intervjuerna är att det råder en stor enighet bland alla intervjuade partier, från Sverigedemokraterna (SD) till Vänsterpartiet (V), om att Vallentuna behöver satsa på idrott och idrottsföreningar även i framtiden för att vara en attraktiv och bra kommun att leva i. Alla partier är också eniga om att investeringar på idrott och hälsa är viktiga för Vallentuna och dess invånare. Att satsa på våra ungdomar från sandlådan, genom skolan, den högre utbildningen till första jobbet och bostaden är vår tids största och mest vinstrika affärsidé.

Vilka var lyhörda och vilka var insatta?

De mest lyhörda partierna under intervjuerna var Liberalerna (L), Miljöpartiet (MP), SD och V. Dessa partier var genuint intresserade av att höra hur vi föreningar på Vallentuna IP ser på framtiden och på våra förutsättningar för att bidra till Vallentunas utveckling.

De kunnigaste representanterna var (i frågor rörande IP och IP-föreningarna), inte oväntat, från Moderaterna (M), Centerpartiet (C), L och Socialdemokraterna (S). Föreningarna på IP träffar regelbundet dessa partier och de kan vår verksamhet hyfsat bra. M, C och S sitter också i Fritidsnämndens arbetsgrupp som fungerar som en styrelse för Fritidsförvaltningen.

Var finns skillnaderna?

Det finns några viktiga skillnader mellan partierna.

M, L och SD är väldigt tydliga med att de inte vill bygga så mycket så att man måste höja skatten bara för detta. MP, S och V kan tänka sig att höja skatten för att kunna göra investeringar på idrott och idrottsanläggningar.

S, MP och V är mycket positiva till en hall för fotboll och friidrott och S har även ett förslag för en sådan hall. Övriga partier kan tänka sig att bygga en fotbolls- och friidrottshall om det ryms inom de ekonomiska ramarna. Alla partier ser positivt på en utbyggnad av B-hallen för att inrymma en löparbana och kast- och hoppområde för friidrott som ett billigare alternativ.

Samtliga partier anser att vi ska utnyttja ishallen så stor del av året som det finns intresse från isföreningarna och så länge som vi kan sätta skridskoåkare på isen.

En bra dialog!

Våra intryck från intervjuerna var väldigt positiva. Alla partier skickade sina topprepresentanter och de tog intervjuerna på yttersta allvar. I vissa fall kanske för allvarligt inledningsvis, då de uppfattade att vi var ute efter att avkräva vallöften.

Även för oss föreningar på IP kom det fram en del intressant information. Det var intressant att höra om Centerns idéer för lokala idrottsplatser ute i nejderna i Vallentuna, L:s idéer om en ny idrottsplats söder om Kristineberg, V:s förslag om ett nytt friluftsområde i Snaptuna, SD:s motionspår i Ösby, MP:s ideér om downhillbanor för mountainbike och S:s förslag för en ny fotbolls- och friidrottshall.

Förutom en överblick över partiernas strategier för idrott och hälsa så är kanske det viktigaste resultatet av intervjuerna att vi föreningar fick klargöra vilka frågor som vi tycker är viktiga för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på Vallentuna IP.

Slutligen vill vi tacka alla partier och de representanter som ställde upp på intervjun, se lista nedan. De uttryckte hur viktigt idrott och idrottsfrågor är för dem och för oss i Vallentuna

Dessa intervjuer är också bara en fortsättning på en bra dialog mellan politiker, tjänstemän och föreningarna på IP som vi alla vill ska fortsätta! 

Partier och representanter som deltog i intervjuerna

Klicka på länkarna "Frågor och svar" eller på bilderna för att se svaren på enkäten och anteckningarna från intervjuerna.


 

Moderaterna: Parisa Liljestrand.

Parisa kom välförberedd till intervjun. Hon var mån om att inte lova för mycket men kunde också redovisa planerna för framtida renoveringar av Vallentuna IP. Det är mycket spännande på gång, bla renovering av A-hallen på IP. Parisa berättade att hon även gärna ser en satsning på multihall för fotboll och friidrott men bara om ekonomin tillåter det.

Frågor och svar »

 

Centerpartiet: Lars Carlsson.

Lars var lite defensiv i början av intervjun och ville inte avkrävas några löften. Men efter ett tag så blev det en mer avslappnad stämning och det blev en rolig intervju där idéer om idrottsplatser ute i nejden bollades. Som ordförande i Fritidsnämnden är Lars kunnig och väl insatt i vår verksamhet på IP. Lars berättade också om satsningen på lokala idrottsplatser för spontanidrott, tex gamla små grusplaner i bostadsområden som kan förses med konstgräs allteftersom IP:s konstgräs byts ut.

Frågor och svar »

 

Liberalerna: Ylva Mozis och Per-Olof Björkman.

Per-Olof är engagerad i Vallentuna Friidrott och är väl insatt i våra föreningars verksamhet och behov. Icke desto mindre var Ylva och Per-Olof angelägna om att höra om våra idéer för utveckling av vår verksamhet och av Vallentuna IP. De berättade även om spännande möjligheter såsom att bygga en ny idrottsplats söder om Kristineberg, spontanidrottanläggningar och fullstora idrottshallar.

Frågor och svar »

 

Socialdemokraterna: Jaana Tilles och Jerri Bergström.

Jerri sitter i Fritidsnämndens arbetsgrupp och är fd ordförande i Vallentuna Konståkningsklubb och väl isatt i frågor som rör IP. Intervjun var ärlig och rak där Jaana och Jerri presenterade sina idéer för framtiden. Spännande planer såsom konstfruset i Kårsta samt fotbolls- och friidrottshall diskuterades. Enligt S finns det ett större behov av offentliga investeringar i Vallentuna. S menar att vi måste rusta för framtiden även om det kostar idag. 

Frågor och svar »

 

Miljöpartiet: Jenny Thörnberg och Rasmus Neideman.

Jenny är simmare och Rasmus allätare när det gäller idrott och sport. Intervjun blev väldig livlig där downhillbana för mountainbike och framtida friluftsområden diskuterades. Jenny och Rasmus betonade vikten av jämställdhet när Vallentuna investerar i idrott och idrottsanläggningar. Enligt MP måste man ta större hänsyn till flickornas idrottsintresse!

Frågor och svar »

 

 

Vänsterpartiet: Lena Lundgren och Gunnar Bergström.

Lena och Gunnar berättade om V:s idéer för utveckling av Snapptunafältet som aktivitetsfält. De betonade vikten av att också tänka på föreningar som inte är idrottsföreningar, såsom scouterna och 4H. Enligt V måste kommunen hjälpa föreningarna i större utsträckning: Bara ideellt arbete räcker inte! Lena och Gunnar var lyhörda och måna om att förstå IP-föreningarnas problem och behov.

Frågor och svar »

 

 

Sverigedemokraterna: Fredrik Lindahl.

Fredrik började intervjun med att ärligt erkänna att han inte var så insatt i IP-föreningarnas verksamheter. Vi berättade kort om våra föreningar och Fredrik lyssnade intresserat. Han förklarade att SD har fokus på idrott och hälsa men att satsningar inte får innebära att skatten höjs. Fredrik berättade att han gärna ser att ett motionsspår byggs ute i Ösby IP. 

Frågor och svar »

 


Frågor och svar

Idrottens betydelse för Vallentuna kommun

Föreningarna på IP, augusti 2018.

Föreningarna på Vallentuna IP engagerar runt 3000 idrottande barn och unga och runt 8000 familjemedlemmar till dessa idrottare. Syftet med denna enkät är att få en bild av de olika politiska partiers planer för investeringar inom idrotten i Vallentuna. Vi anser att det är viktigt för våra medlemmar och våra medlemmars familjer att få reda på var partierna står i den frågan som upptar en större del av deras fritid.

Riksidrottsförbundet har i flera rapporter hävdat att organiserad idrott är ett viktigt verktyg för demokratifostran, hälsofrämjande arbete, integration (även svenskar) och skapande av sociala relationer.

Det är tillåtet att välja flera alternativ, göra tillägg eller stryka delar av ett alternativ.

Fråga 1

Vad är ditt partis plan för investeringar inom idrotten i Vallentuna?

 • Frågan är inte så viktig för oss, vi har ingen plan.
 • Frågan är viktig men vi har ingen plan än.
 • Frågan är viktig och vi har en plan där vi föreslår att vi ska behålla den nuvarande satsningen men använda pengarna mer effektivt.
 • Frågan är viktig och vi vill öka investeringarna inom idrott i Vallentuna.

Fråga 2

Vad är ditt partis åsikt för investeringar på idrottsanläggningar i Vallentuna?

 • Igen, detta är inte så viktigt.
 • Vi har inte tittat på frågan än men vi kommer att göra det.
 • Vi vill satsa på spontanidrott underhålla och bygga upp små idrottsplatser runt hela kommunen (tex utegym).
 • Vi vill rusta upp och expandera idrottsplatser för organiserad idrott, som även kan användas för spontanidrott (tex Vallentuna IP).
 • Vi vill satsa på att underhålla de idrottsplatser vi har och jobba för att i större utsträckning samarbeta med grannkommuner och privata företag (tex köpa gymkort till skolungdomar) för att kunna hålla investeringarna på nuvarande nivå och samtidigt möta idrottens behov.

Fråga 3

Vilka alternativ anser ert parti är relevanta för att hjälpa barn och unga till en meningsfull fritid?

 • Vi anser att fritiden är endast föräldrarnas ansvar och att privata företag kan fånga upp den efterfrågan av aktiviteter som är viktiga för medborgarna.
 • Vi vill satsa på kultur och fritidsgårdar.
 • Vi vill låta ideella föreningar sköta idrottandet i Vallentuna och minska eller behålla satsningar på idrottsanläggningar jämfört med nuvarande nivå.
 • Vi vill hjälpa ideella föreningar i Vallentuna och öka satsningar på idrottsanläggningar jämfört med nuvarande nivå.
 • Vi har ingen åsikt i frågan.

Fråga 4

Vad är ert partis åsikt om vad man bör satsa på när det gäller barns och ungas idrottande?

 • Det är viktigt att öka satsningen på spontanidrott (tex planer och utegym i nära bostadsområden).
 • Det är viktigt att öka satsningen på organiserad idrott samt stödja idrottsföreningar och skolor i deras arbete med att erbjuda idrott till flera barn och unga i kommunen.
 • Det är viktigt att öka satsningen på privata initiativ, tex subventionera träning på privata gym (köpa gymkort till skolungdomar, etc).
 • Vi anser att vi bör behålla satsningen på idrott på nuvarande nivå för att inte dra på oss kostnader. Istället bör vi försöka få ut mer med de resurser som vi har.

Fråga 5

Vallentuna tappar många studenter till andra kommuner både under grundskolan och gymnasiet. Vad är ert partis åsikt angående idrottens attraktionskraft för att behålla våra unga i våra skolor?

 • Idrotten har ingen större inverkan, det är andra faktorer som spelar in.
 • Vi bör erbjuda idrottsprofiler inom grundskola och gymnasium för att göra våra skolor mer attraktiva.
 • Vi bör erbjuda barn och unga möjligheten att testa olika sporter men kanske inte genom idrottsprofiler.

Fråga 6

Enligt ditt parti, bör skolorna samarbeta med idrottsföreningarna för att erbjuda fler skolelever möjligheten att utöva sin specialidrott på skoltid?

 • Skolorna bör samarbeta med idrottsföreningarna men alla bör erbjudas möjligheten att testa olika idrotter. Specialidrott kan man utöva på fritiden.
 • Ja, skolorna bör erbjuda idrottande elever möjligheten att utöva sin specialsport, om möjligt också med de bästa tränarna från idrottsföreningarna.
 • Nej, skolorna kan sköta gymnastik och idrottande på skoltid utan idrottsföreningarnas hjälp.

Fråga 7

Vallentuna förlitar sig på att några av kommunens idrottsföreningar i stor utsträckning får söka träningstider utanför kommunen för träning utanför säsongen. Det är dyrt och det betyder att inte alla har råd att träna sin idrott utanför säsongen.

Exempelvis stänger våra ishallar relativt tidigt (förutom i år då vi stängde v18 mot v12 i vanliga fall) och våra isföreningar får hyra mycket dyr is utanför kommunen under maj och juni.

Friidrotten får hyra in sig på Bosön och andra inomhusanläggningar under vintern där föräldrar får dra ett tungt lass med skjutsande etc.

Fotbollsföreningarna får träna i gymnastikhallar när det är snö och kan egentligen inte riktigt tävla med fotbollsutbildning jämfört med kommuner som har lämpliga hallar.

Hur ställer sig ditt parti till föreningars behov om träning utanför säsong?

 • Sommar- och vinteridrotter bör inte konkurrera om ungdomarna. Vintersport ska inte utövas på senvår och sommar precis som sommaridrott inte bör utövas när det är snö. Det är bra att barn och unga tränar flera idrotter.
 • Vi bör utnyttja de investeringar som vi har gjort på ishallarna och hålla öppet så länge isföreningarna kan fylla isen.
 • Vi bör bygga en träningsanläggning för friidrott enligt Vallentuna Friidrotts förslag. Det är en relativt liten investering. Samtidigt frigör vi tider för innebandy och andra inomhusidrotter på kommunens gympahallar.
 • Vi bör satsa ordentligt och bygga en inomhushall för fotboll och friidrott. Detta skulle även kunna utnyttjas dagtid av skolorna och gymnasiet för idrottsinriktningar inom fotboll och friidrott.
 • Om man vill satsa på en idrott (och kanske bli elitidrottare) får man som idrottare vara beredd på att stå för en stor del av kostnaderna själv (oftast föräldrar) när det gäller träning utanför säsongen.
 • Vi bör samarbeta med andra kommuner för att hålla kostnaderna nere när det gäller träning utanför säsongen, även om detta innebär fördyrningar för föreningarna och pendlande till andra kommuner (skjutsande).

Fråga 8

Vad är det ideella föreningslivet värt för Vallentuna, direkt och indirekt?

 • Vi vet inte men vi bör nog titta på detta.
 • Vi tittar på vetenskaplig litteratur och utredningar gjorda av forskare i området för att göra en uppskattning av föreningslivets värde.
 • Det går inte att sätta värde på det. Det är inget som kommunen behöver veta.

Följdfrågor som vi kan diskutera

 • Har Vallentuna kommun gjort en inventering av infrastruktur och kompetens gällande föreningslivet och övriga fritidssektorn. Om det gjorts, vad blev slutsatsen?
 • Hur ser ert parti på en integration mellan socialtjänsten, föreningar och skola för att skapa ett klimat för ungdomar så att alla kan vara med?
 • Ser ni möjliga synergieffekter i ett samarbete?
 • Finns det intresse av att erbjuda exempelvis funktionsnedsatta olika aktiviteter på hemmaplan i samarbete med föreningslivet?
 • Vilka vinster blir det i kommunikation om fritid skulle finnas ute i verksamheterna mer, i ett Idrottens Hus, tillsammans med representanter för många lika föreningar, Fritidshjälpen mm? Skulle det påverka attityden mellan olika parter?
 • Vad krävs för att skapa möjlighet att vidareutveckla föreningslivet i Vallentuna med ett "Idrottens Hus"?
 • Finns det intresse av göra ett ungdomsnav runt IP med Hagaskolan, föreningar och ett Idrottens Hus?
 • Vad skulle det innebära för Hagaskolan det finns tillgång till bra fritidsfaciliteter i närområdet under skoltid?
 • Hur skulle ett utbyggt IP påverka tillströmningen av elever, i junioråldern, på Vallentuna gymnasium?
Uppdaterad: 06 SEP 2018 19:10 Skribent: Ed Fontes
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Vallentuna KK - Konståkning
Parkvägen
18646 Vallentuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

 


 

Våra samarbetspartner: