Anmäl till VKKs sommarläger!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
 
Stadgar
 • Länk till Vallentuna Konståkningsklubbs stadgar »
 • Notera att stadgarna formulerades den 25 september 1982. Föreningen registrerades dock inte förrän den 10 september 1984. 
Värdegrund
Ledord
Inkludering: vi ska på bästa sätt ta emot och gemensamt utveckla konståkare oavsett bakgrund, ålder och ambitionsnivå.
Gemenskap: vi ska vara delaktiga i klubbens arbete och bidra till skapandet av grupp- och klubbtillhörighet.
Ambition: vi ska ta vara på drivkraften som finns inom klubben för att förbättra oss som åkare, ledare, grupp och organisation.

VKKs motto är "Konståkning för alla":
 • VKK vill satsa på elit och bredd. Är vi många åkare får vi den finansiella stabiliteten som behövs för att hålla en professionell tränarstab.
VKK är en inkluderande klubb:
 • Vi erbjuder träning för åkare i alla åldrar. 
 • Åkare som inte längre vill tävla eller elitsatsa uppmuntras att träna vidare och erbjuds en alternativ karriär som tränare i klubben.
 • VKK stödjer Fritidshjälpens initiativ för alla barns rätt till idrott. Vi erbjuder familjer hjälp med träningsavgiften efter behovsprövning hos Fritidshjälpen.
 • Stabila och tajta grupper ska leda till ambition, trygghet och gemenskap inom gruppen.
 • Gemensamma aktiviteter såsom tävlingar, shower (jul och vår), skridskodisco (cirka en gång per månad), läger och andra klubbaktiviteter ska skapa glädje och gemenskap över gruppgränser inom klubben.
VKK satsar på tränarna och de erbjuds kurser för att kunna följa de bästa och senaste rönen inom konståkningsträning:
 • Elitåkare ska erbjudas träning i svensk toppklass.
 • Yngre åkare ska ges möjlighet till bästa möjliga utveckling.
 • Åkare som vill åka för att ha kul ska erbjudas utveckling, träning och karriärmöjligheter efter ambitionsnivå.
Antidoping

Antidopingansvarig: Ed Fontes, ordforande@vallentunakk.se. Vid misstanke om doping, kontakta antidopingansvarig. Information om misstankar om doping kommer att behandlas konfidentiellt tills fallet har utretts.  

 

Antidopingplan:

 • Tränare och ledare bör delta i utbildningar för att hålla sig uppdaterade om dopingreglerna inom konståkningen. De bör också känna till gällande antidopingplan.
 • Tränare och tävlingsåkare över 15 år på A- och B-nivå bör göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se och e-utbildningen Ren vinnare.
 • Klubbens medlemmar bör känna till VKKs antidopingplan »

Förbjudna Substanser

Vissa läkemedel klassas som dopingsubstanser och är förbjudna i samband med träning och tävling. Vissa substanser är endast förbjudna vid tävling. I den så kallade Röd-Gröna Listan kan du söka efter substanser som omfattas av dopingreglerna.

Regler för träning
 • Meddela berörd tränare om du inte kommer till träningen eller kommer senare.
 • Ha på dig varma och figurnära träningskläder samt långt hår uppsatt i en knut.
 • Skyddande pannband vid träning rekommenderas för yngre åkare som har tagit av sig hjälmen, se här »
 • Kom i god tid till träningen och se till att nödvändig utrustning finns med från start.
 • Värm upp utanför isen minst 20 min före ispass enligt uppvärmningsschema.
 • När du är på isen, fysen eller dansen så lyssnar du och tränar flitigt samt försöker göra ditt bästa.
 • När du ramlar så kliver du snabbt upp för att undvika olyckor.
 • Om du behöver lämna träningspasset så talar du om det för din tränare.
 • Åkare som kör program till musik har företräde.
 • Uppträd sportsligt på isen och fysen, inga miner eller sparkar i isen.
 • Knyt om skridskor vid sidan av isen.
 • Om du skadar dig så är det viktigt att du berättar det för din tränare på plats.
 • Efter ispass så skall du jogga ner och stretcha enligt nedjoggnings- och stretchschema.
 • Ät och drick rätt före och efter träning. Godis, bullar och läsk är inget som går ihop med träning. Vatten, frukt, smörgås och yoghurt passar bättre. Mellanmål får intas före, mellan eller efter träningspass.
 • Träna inte om du är sjuk. Dels är det inte bra för dig själv men du kan också smitta andra.
 • Åkare i VKK får inte träna konståkning med andra klubbar utan medgivande av chefstränaren och styrelsen. Undantag är träningsläger under sista veckan av juni och under juli, då klubben inte erbjuder isträning i egen regi. 
Föräldrapolicy
Tränarna står för kunskapen om sporten och du som förälder måste ge dem förtroende att de gör sitt bästa för åkaren och gruppen. Som förälder är du viktig för att klubben skall fungera och det är nödvändigt att du agerar enligt följande:
 • Uppmuntra och stötta ditt barn.
 • Visa tillit till tränarna i deras beslut, regler och riktlinjer.
 • Verka för en god kommunikation mellan tränare, åkare, föräldrar och styrelse.
 • Respektera att rena träningsfrågor tas upp med berörd tränare och övrigt som rör verksamheten med styrelsen.
 • Följ föreningens verksamhetsplan.
 • Respektera tränarnas arbetstider samt de uppdrag de ska hinna utföra på sin arbetstid.
 • Respektera att omklädningsrummen är till för åkare och tränare.
 • Bidra med god stämning under träning/tävling.
 • Respektera åkare, tränare och domare/domslut.
 • Informera om ditt barn har någon sjukdom, allergi eller medicinering som tränarna bör känna till.
 • Stötta ditt barn i att tänka på förberedelser som sömn och kost.
 • Betala medlems- och träningsavgifter i tid.
 • Ställ upp på arbetsuppgifter som styrelsen beslutar om. Styrelsen kan ta en extra avgift för de som inte ställer upp.
 • Föräldrar har skyldigheten att hålla sig informerade om klubbens träningsschema och andra aktiviteter genom att hålla koll på klubbens hemsida och genom att läsa den information som skickas ut via epost, t.ex. månadsbrevet..
 • Föräldrar är välkomna att titta på träningen från läktaren eller fiket. I början när åkarna är yngre kan det vara bra att föräldrarna är med i samband med träningarna. Allt eftersom barnen känner sig trygga och klarar sig själva i ishallen är det lämpligt att föräldrar begränsar sin närvaro. Detta för att främja barnens utveckling och låta dem koncentrera sig fullt ut på sin träning på isen.
 • Notera att åkare i VKK inte får träna konståkning med andra klubbar utan medgivande av chefstränaren och styrelsen. Undantag är träningsläger under sista veckan av juni och under juli, då klubben inte erbjuder isträning i egen regi. 
Läs gärna foldern "En bra förälder inom idrotten" som finns här » 
Policy för tränare
Arbetsuppgifter för huvudtränaren, utöver rollen som tränare:
 • Inventera tränar- och utbildningsbehov tillsammans med styrelsen.
 • Delta i rekrytering av tränare till VKK.
 • Samordna tränare och åkare i grupperna.
 • Samordna schema.
 • Samordna tävlingskalendern för VKK.
 • Samordna uttagning av åkare till tävlingar.
 • Delta vid föräldramöte.
 • Samordna uppdatering av PPC:er för tävlingsåkare.
 • Samordna eftersäsongsträning.
 • Kalla till och hålla i tränarmöten.
 • Samordna information från tränarna till åkarna och föräldrarna.
 • Ansvar för träningskvalité och utveckling för alla grupper.
Tränarens uppgifter är att:
 • Arbeta enligt Verksamhetsplanen.
 • Planera och leda is- och fysträning.
 • Ansvara för koreografi (program, dräkt och musik) för sina mentorselever.
 • Fördela sin tid på alla åkare i gruppen.
 • Ordna vikarie vid frånvaro och meddela huvudtränaren.
 • Coacha på tävlingar.
 • Hålla sig uppdaterad med tävlings- och testregler.
 • Föra närvaro vid varje träningspass.
 • Delta i tränarmöten.
 • Delta vid föräldramöten.
 • Genomföra utvecklingssamtal med tävlingsåkare.
 • Vara kontaktperson för föräldrar till mentorselever.
 • Lämna in tidrapport till kassören senast den 5:e varje månad för föregående månad.
Tränare ska:
 • Visa intresse och ta ansvar för sitt tränarskap.
 • Vara ett föredöme för åkarna (träning-tävling).
 • Uppmuntra och stötta alla åkare i gruppen.
 • Söka aktivt kunskap inom idrotten.
 • Respektera åkare, föräldrar och domare.
 • Följa VKKs verksamhetsplan.
Policy för tränare i skridskoskolan
Ansvarig tränare bör:
 • Ha uppdaterad tränarutbildning, lägst 1B.
 • Ta övergripande ansvar för planering av Skridsko- och Konståkningsskola innan uppstart med hjälp av administratör.
 • Informera och handleda hjälptränare.
 • Initiera flyttning av åkare mellan grupperna.
 • Planera märkestagningar.
Tränare bör:
 • Hjälpa ansvarig tränare under träningspass.
 • Vara observant på alla åkare.
 • Vid frånvaro ordna vikarie och meddela ansvarig tränare.
Hjälptränare bör:
 • Alltid vara uppmärksam på vad de äldre tränarna säger och var behjälplig.
 • Ta eget ansvar och initiativ.
 • Kunna prata och förklara för åkarna tillvägagångssätt och syftet med en övning när de inte gör rätt.
 • Använd lämpliga överdragskläder såsom klubbjacka. Föräldrar ska kunna se skillnad på er och åkare på isen.
 • Försöka stå så att du ser hela gruppen, gärna utspritt så att alla tränare inte står på samma ställe.
 • Se till att åkarna vet vad ni heter. Presentera dig själv i början av varje arbetspass.
 • Tänka på att inte prata privata saker med andra tränare under arbetspasset utan håll dig till din grupp och rikta all uppmärksamhet mot eleverna. 
Alkoholpolicy
Vi vill inom svensk idrott "bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt". Inom idrotten lär vi oss också "hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger". Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också för idrottens inställning i alkoholfrågan. Droger i olika former är negativt för idrotten.
Idrottsrörelsen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som landets i särklass största ungdomsrörelse har vi ett medansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor. Idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.
Alkoholfrågan är en hälsofråga. Det behövs kompetens och information om alkoholens skadeverkningar. Alkoholfrågan är också en social fråga. Det behövs metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar.
För Vallentuna konståkningsklubb betyder dessa inledande principiella ställningstaganden följande:
 • Att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig åkare, ledare eller domare i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar - t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
 • Att det i samband med jubileer, mottagningar, konferenser m.m. där deltagarna till övervägande delen är vuxna, kan vara naturligt att servera t.ex. vin till maten. Måttlighet och gott föredöme ska då prägla festligheterna.
 • Alkoholintag försämrar idrottsprestationen och tar bort skärpan. Därför är det helt uteslutet också för åkare, som representerar Vallentuna konståkningsklubb, att dagen eller dagarna före tävlingar m.m. dricka alkoholdrycker. Detta gäller också medföljande ledare och domare.
 • Att Vallentuna konståkningsklubb i samband med egna idrottsevenemang inte ska tillhandahålla, försälja eller främja försäljning av alkoholdrycker*.
 • Att Vallentuna konståkningsklubb ska uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol.
 • Att Vallentuna konståkningsklubb i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • Att vi inom Vallentuna konståkningsklubb är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att vi under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att vi representerar hela idrotten och uppträder därefter.
 • Att ledare och tränare görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

* Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, och öl (dryck starkare än lättöl). 
Integritetspolicy
 • Länk till Vallentuna Konståkningsklubbs integritetspolicy »
Du kan kontakta styrelsen på styrelse@vallentunakk.se för frågor som berör rätten till dina personuppgifter. Du kan även använda mallarna nedan för att begära registerutdrag från föreningen, från Svenska Konståkningsförbundet och från Riksidrottsförbundet:

 • Formulär för begäran av registeruttdrag, VKK »
 • Formulär för begäran av registeruttdrag, SKF »
 • Formulär för begäran av registeruttdrag, RF »

Följ VKK
Kontakt
Vallentuna Konståkningsklubb
Postadress:
Parkvägen,
186 46, Vallentuna
Bankgiro:

5013-4626

E-post:
info@vallentunakk.se
Swish:

123 290 99 76

 
Slipning och skridskovård
Följ VKK
 
Guldsponsorer
 
 
 
 
Stöd VKK via Sponsorhuset
Stöd VKK via Gräsroten
VKK på Twitter: